F O K U S

Penjelasan Yesus Mengenai Problem Dosa Pada Diri Manusia

Oleh: Martin Simamora “Aku Berkata Kepadamu, Sesungguhnya Setiap Orang yang Berbuat Dosa, Adalah Hamba Dosa” Kredit: Bible Yo...

0 Dimanakah Buah Roh Tumbuh?

.sciencedaily.com
Galatia 5:22-23
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,kelemahlembutan,  penguasaan diri.

Pertanyaan Besar hari ini : Dimanakah buah Roh tumbuh?


Sewaktu bergegas menelusuri  lorong dalam toko grosir untuk memilih beberapa bahan yang harus dibeli secepat mungkin, anda saat hendak menuju area roti bertabrakan dengan sebuah  kereta belanja. Seketika semua telur dan makanan kaleng tumpah berserakan keseluruh arah, pemilik kereta dengan marah berteriak, "Hei, lihat apa yang kau lakukan!"

Hardikan ini adalah sebuah contoh apa yang oleh Paulus disebut "perseteruan" (Galatia 5:20). Suara amarah yang keras memberikan kepada kita sebuah gambaran yang baik bagaimana "Perbuatan daging telah nyata" (Galatia 5:19).


Egoisme hati seseorang terungkap melalui semua tindakan-tindakan berdosa yang jelas nampak secara lahiriah dan biasanya mudah untuk diidentifikasi.

Paulus mendaftarkan perbuatan-perbuatan kedagingan ini- seperti ;percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan ada banyak lagi--yang merupakan karakteristik dunia yang tak percaya Tuhan. Paulus selanjutnya menggambarkan ketajaman perbedaan antara perbuatan-perbuatan kedagingan ini dengan buah Roh.

Dalam situasi sebagaimana digambarkan diatas, anda dapat meresponnya baik dalam Roh atau daging. Sebuah respon yang menuruti keinginan daging mampu membuat anda meninggikan suara terhadap orang lain untuk membalas sebuah penghinaan. Ini adalah jenis marah yang tidak benar, seperti halnya perbuatan-perbuatan daging lainnya, tidak akan mempermuliakan Tuhan. Sebaliknya malah merusak kesaksian Kristen dengan menampilkan hasrat-hasrat dosa secara terbuka, yang tidak menyerupai Kristus.

Jadi "buah" kedagingan adalah nyata--seperti respon pendorong kereta belanja diatas. Respon yang dimotivasi egoisme dan tertuju hanya pada apa yang mengenakan diri sendiri. Akan tetapi, buah Roh ditandai oleh pengorbanan diri dan pelayanan yang dituntun oleh Roh. Sebagai contoh, anda dapat dengan rendah hati segera meminta maaf, dan mengambil barang belanjaan yang terserak.

Respon semacam ini ,dipandu oleh Roh Kudus, bukan respon yang diperlihatkan "didepan muka anda" seperti kebanyakan perbuatan kedagingan. Respon itu mengalir dari  pikiran yang seperti Kristus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,kelemahlembutan, dan penguasaan diri- seluruh buah ini berasal dari Roh Kudus. Dalam buah-buah yang didaftarkan oleh Paulus, ada sebuah kebenaran yang menyatukan : semua buah yang dihasilkan Roh adalah perilaku hati, bukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan. Sebagai contoh, anda tidak dapat membawa damai  atau kasih; kasih dan damai muncul lebih dalam, dibawah permukaan perbuatan-perbuatan lahiriah.

Buah Roh tumbuh  pada sebuah hati yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Orang-Orang Kristen telah diberikan hidup baru didalam Roh bersama dengan Kristus, dan "Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya" Galatia 5:24.Oleh sebab itu, ingatlah apa yang Paulus tuliskan dalam ayat selanjutnya :"Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, Galatia 5:25.

Perbuatan-perbuatan daging  nyata terlihat  secara lahiriah, tetapi buah Roh tumbuh dari dalam keluar. Berdoa, minta Tuhan mengungkapkan area-area mana saja pada diri anda agar lebih lagi menghasilkan buah Roh, dan membawanya kepada Roh Kudus.

Martin Simamora |Where Does Spiritual Fruit Grow?- Erik Lutz |answersingenesis.org

P O P U L A R - "Last 7 days"