F O K U S

Penjelasan Yesus Mengenai Problem Dosa Pada Diri Manusia

Oleh: Martin Simamora “Aku Berkata Kepadamu, Sesungguhnya Setiap Orang yang Berbuat Dosa, Adalah Hamba Dosa” Kredit: Bible Yo...

0 Pekerjaan-Pekerjaan Yang Lebih Besar daripada Yesus? (Yohanes 14)

Yesus Membangkitkan Lazarus dari kematian
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang  Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa (Yohanes 14:12)

Janji menakjubkan kepada orang yang percaya kepada Kristus adalah : pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesusjuga akan ia lakukan; dan  pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu akan dilakukannya. Pekerjaan-pekerjaan  yang lebih besar sebagaimana Yesus nyatakan tidak bermakna lebih besar dalam kuasa daripada yang telah Ia lakukan,  tetapi lebih besar dalam hal keluasan jangkauan. Para rasul jelas dapat melakukan berbagai pekerjaan mujizat, sebagaimana yang  dilakukan  Yesus (bandingkan dengan Kisah Para Rasul 5:12-16; Ibrani 2:3-4).


Tetapi berbagai mujizat jasmaniah ini  bukanlah  yang apa yang terutama ada dalam benak Yesus, karena para rasul tidak melakukan beragam mujizat yang lebih  besar kuasanya daripada yang telah dilakukan Yesus.   Ketika Yesus berkata kepada para pengikutnya  hal melakukan  pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Ia sedang merujuk pada keluasan jangkauan mujizat keselamatan rohani. Yesus  tidak pernah berkhotbah di luar Palestina, namun para pengikutnya akan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Yesus  hanya menjangkau sangat sedikit orang-orang bukan Yahudi (bandingkan dengan Markus 7:26) tetapi para murid  (terutama Petrus dan Paulus) akan menjangkau dunia non Yahudi dengan Injil. Jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus juga meningkat jauh melampaui ratusan (Kisah Para Rasul 1:15; 1 Korintus 15:6), jumlah yang Ia capa selama  masa hidup pelayanannya.

Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ini  hanya mungkin dilakukan karena Yesus pergi kepada  Bapa. Hanya dengan demikian saja Ia kemudian dapat mengirimkan Roh Kudus (Yohanes 7:39; bandingkan dengan 14:16,26; 15:26;16:13; Kisah Para Rasul 1:5) untuk berdiam didalam diri orang-orang percaya (Roma 8:9-11) dan memberi kuasa kepada mereka untuk melayani (Kisah Para Rasul 1:8; 1 Korintus 12:4; bandingkan dengan Efesus 3:20).

Janji Kristus untuk mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan kepada para murid. Walaupun Yesus tidak lagi  dapat hadir kasat mata diantara mereka, Roh Kudus akan menyediakan seluruh kuasa yang diperlukan oleh semua murid untuk meluaskan jangkauan pekerjaan yang telah dimulai oleh Yesus Kristus (Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1:8)


John MacArthur, Greater Works than Jesus? | Martin Simamora


P O P U L A R - "Last 7 days"