0 Bagaimana Mendapatkan Kepastian Keselamatan dari Tuhan & Mungkinkah?

Keselamatan adalah  sebuah  pemberian Cuma-Cuma/gratis dari Tuhan :

Roma 6:23
Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

Yesus telah menanggung dosa dalam tubuhnya :

1 Petrus 2:24
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.

Dan sudah membayar penghukuman karena melanggar Hukum Tuhan, penghukuman berupa kematian rohani (terpisah selamanya  dari Tuhan) :Yesaya 59:2
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.

Jika anda   menginginkan keselamatan, anda harus mengakui bahwa anda adalah seorang pendosa dan bahwa anda menghendaki Yesus untuk mengampuni dosa-dosa anda. Anda harus mengakui bahwa tidak ada satupun yang dapat anda lakukan untuk mendapatkan pengampuan dan bahwa  Yesus adalah satu-satunya jalan bagi anda menjadi selamat :

Yohanes 14:6
Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.


Anda harus berbalik meninggalkan dosa-dosa anda :

Kisah Para Rasul 3:19
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan

Berdoa dan minta Yesus untuk mengampunimu. Anda harus percaya kepadanya dengan segenap hati. Carilah dia; dia akan menyelamatkan anda.

Pertobatan adalah bagian dari keselamatan. Saat anda diselamatkan, anda harus berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak  menyenangkan Tuhan. Tuhan akan  tinggal didalam anda dan memberikan kemampuan dan hasrat  untuk menolak dosa :

1 Korintus 10:13
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

Ketika anda diselamatkan, percayalah anda  berubahmenjadi lebih baik.

By Matt Slick, CARM  | diterjemahkan oleh Martin Simamora

Foto :

Roosevelt Dam Bridge
Tucson Photo Blog


P O P U L A R - "Last 7 days"