0 5 KEBENARAN KOKOH DALAM MENJALANI TAHUN YANG PENUH DENGAN KETAKPASTIAN (Vol.7)

Mengapa? Perhatikanlah hal ini. "Ia yang lahir dari Tuhan Menjagainya" ( 1Yohanes 5:18). Ini adalah karya Kristus yang melindungi kita, yang memelihara kita. Dia menjagai kita dari kejatuhan kembali kedalam penguasaan dosa, kejatuhan kembali kedalam kerajaan Setan. Dia dapat menaklukan setan dalam kehidupan kita seperti yang telah Ia lakukan bagi Petrus seperti yang digambarkan di Lukas 22 dan mengizinkan setan pergi dan menampi Petrus (Lukas 22: 31 Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum).
Sebelumnya Volume 6


Dan Dia berkata kepada Petrus, "Apabila semuanya ini telah berakhir dan engkau melaluinya maka engkau akan mampu menguatkan saudarmu ( Lukas 22:32," tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu."). Dia dapat membiarkan setan melakukan sesuatu terhadap iman orang percaya namun iman orang tersebut tidak akan gugur. Dia dapat mengutus utusan setan kepada Paulus, sebuah duri didalam daging, dan ditengah-tengah semua yang diderita Paulus, inilah yang dapat membuat Paulus menjadi rendah hati, jadi ini sangat baik bagi Paulus dan baik bagi pelayanan yang diembankan pada Paulus yaitu Paulus meneladani Kristus. Dan itu sebabnya Paulus menemukan kekuatan rohani didalam segala kelemahannya.

Yesus sendiri tentu saja didalam Yohanes 17, didalam doa-Nya yang sangat luar biasa, pada dua ayat pertama mengungkapkan keyakinan-Nya, "Bapa, telah tiba saatnya,permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu mempermuliakan Engkau.Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepada-Nya" (Yohanes 17:1-2). Selanjutnya pada Yohanes 17:6, Yesus berkata, "Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu". Bapa memberikan kepada Anak, mereka yang telah percaya, Anak menerima mereka. Anak menjagai mereka. Yohanes 6 juga berbicara hal yang sama. "Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman," Yohanes 6:37,39. Tak seorangpun yang akan terhilang melalui celah patahan apapun.

Itu sebabnya Yudas berkata, dan coba sekarang lihat diakhir Yudas, ayat 24 :"Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya." Ini adalah sebuah doxologi, ini adalah sebuah pujian pengagungan kepada Tuhan, "Bagi Dia yang berkuasa menjagamu". "Kita baru saja membaca 1 Yohanes 5. " Dia yang lahir dari Tuhan menjagainya" ( 1 Yohanes 5:18), " Pribadi itu adalah yang lahir dari Tuhan. Dan  yang inipun berbicara hal yang sama. "Bagi Dia yang  berkuasa menjagaimu". Dia  bukan AKAN melakukan hal itu, Dia BERKUASA melakukan melakukan hal itu, berkuasa menjagai kita. Dia menjagai anda agar tak terjatuh dan akan membuat anda berdiri didalam hadirat Kemuliaan Tuhan yang sempurna dengan sukacita yang besar. "Dan siapakah ini? Yudas Ayat 25, Satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita.bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin."Dia Pribadi yang berkomitmen untuk menjagai kita.
Jadi sekarang kita tahu tak seorang pun yang berkomitmen kepada Tuhan akan kembali jatuh kedalam pola hidup dosa. Bagaimana bila seseorang terlihat telah dilahirkan kembali dari Tuhan? Mereka ada di gereja, mereka aktif terlibat, tetapi mereka jatuh kedalam pola hidup dosa yang tak terputuskan, lalu kemudia menyangkali imannya? Ingat 1 Yohanes 2:19 yang berkata mengenai hal ini dengan terang : "Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita."

Jika anda telah dilahirkan kembali oleh Tuhan, anda tidak jatuh atau hidup dalam sebuah pola dosa karena  satu-satunya Pribadi yang datang atau lahir  dari Tuhan yaitu Kristus menjagaimu. Dan si setan tak akan dapat memilikimu kembali. Setan masih dapat memburumu tetapi tidak akan berhasil. Setan tidak berhasil terhadap Petrus atau Ayub atau Paulus atau siapapun juga kerena Tuhan sendiri berkuasa dan berkehendak untuk menjagai kita.

Kita telah mencatat sebelumnya dari Ibrani 6 juga dengan penekanan yang sama besarnya dimana dikatakan kepada kita bahwa kita memiliki keamanan. Ibrani 6:19 :"Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir". Ini adalah gambaran bagaimana jiwa  terikat aman ke sebuah rantai Jangkar yang ada didalam tabir yang berada didalam kemuliaan agung surgawi dimana Yesus telah memasukinya sebagai pendahulu bagi kita. Ini menggambarkan anda telah dirantaikan--yang tak dapat diputuskan-- kepada Kristus yang saat ini berada didalam Kekudusan agung surgawi dan tak satupun yang dapat memutuskan rantai tersebut. Ini sungguh mulia, gambaran yang sangat dahsyat.

Pemeliharaan adalah sebuah garansi sebagaimana pembenaran. Jika Dia membenarkan seseorang, Dia memberikan kepada mereka kehidupan kekal, Dia memelihara mereka. Setia, 1 Tesalonika 5:24, "Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya". Jika Ia memanggil anda sejak semula, anda akan berada disana pada kesudahannya. Sungguh sesederhana ini. Dan ada banyak ayat lain lagi yang mengungkapkan perihal ini.

2 Timotius 4:18 melintas dipikiran saya. " Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin". Bukankan ini sebuah keyakinan yang luar biasa? Tuhan akan melepaskan aku dari setiap itikad setan dan memberikanku keamanan hingga tiba di surga yang mulia. Betapa janji yang  dahsyat!


Sekarang, seperti yang saya katakan diawal, kita masih dapat terjatuh kedalam dosa namun bukan sebuah pola keberdosaan yang tak terputuskan. Mari saya rangkumkan mengenai ini. Saya akan tetap dijagai jika saya seorang pemercaya/Kristen sejati, dan demikianlah anda. Mengapa? Firman Tuhan yang menjanjikannya. " Dia yang telah memulai pekerjaan baik didalam engkau akan tetap menyelenggarakannya hingga hari Yesus Kristus. "Kehidupan ini bersifat kekal. Firman Tuhan menjanjikan hal ini. Kuasa Tuhan membuat hal ini mungkin untuk terjadi. Kita telah diselamatkan oleh kuasa-Nya. Dan jika Dia menyelamatkan kita saat kita masih musuh, Dia dapat menjaga kita sekarang karena kita adalah sahabat.

Dalam Roma 5 :10 (Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!), ayat 10 tersebut sangat penting sebab dinyatakan dengan membandingkan hal yang lebih besar dan kemudian yang lebih kecil. " Jika kita masih seteru kita telah diperdamaikn oleh kematian Anak-Nya, lebih lagi setelah diperdamaikan kita pasti akan selamat oleh hidup-Nya." Dengan kata lain, jika Dia dapat melakukan pekerjaan besar dalam menyelematkan kita melalui kematian-Nya, maka Dia dapat melakukan pekerjaan yang lebih mudah dalam menjagai kita dengan Kehidupan kekal-Nya menjadi Pengantara bagi kita.

Jadi Firman Tuhan menjamin kita selamanya. Kuasa Tuhan menjagai kita selamanya, Dan saya pikir kita dapat menambahkan, tujuan Tuhan, bahwa Tuhan  telah menetapkan segala sesuatunya sebelum meletakan dasar dunia ini siapa yang akan Dia selamatkan, menuliskan nama-nama dan Dia akan membawa semua kedalam kemuliaan. Anda dapat juga menambahkan doa yang diucapkan oleh Yesus yang menjamin kita. Hal ini dapat kita lihat didalam Yohanes 17 dimana Yesus, saya pikir itu pada Yohanes 17:11, berkata, "Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita". Yesus berkata, "Bapa, peliharalah mereka, peliharalah mereka, peliharalah mereka."

Bersambung ke bagian 8

John MacArthur Grace To You | Alih Bahasa : Martin Simamora

P O P U L A R - "Last 7 days"